"Wanneer we God niet daar vinden waar we zijn, zullen we hem nooit vinden ."
Willigis J├Ąger, Benedictijner monnik en zenleraar.